USŁUGI DORADCZE

 

PROCEDURY, DOKUMENTACJE, OPRACOWANIA

 

W oparciu o aktualne przepisy prawa (w tym prawa lokalnego) oraz najlepsze praktyki jesteśmy gotowi dla Państwa zaktualizować dotychczasowe lub przygotować całkiem nowe, rozsądne, optymalnie dopasowane do sytuacji:

·  procedury,

·  dokumentacje,

·  regulaminy

·  statuty,

·  projekty uchwał i zarządzeń,

·  opracowania

·  inne przydatne dokumenty.

Naszą pracę rozpoczynamy zawsze od rozpoznania sytuacji Klienta. Chętnie przyjedziemy do Państwa Instytucji, aby szczegółowo zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania jednostki. Wiedzę tę wykorzystamy tworząc „skrojone na miarę”, zindywidualizowane rozwiązania.

Tworząc procedury lub inne opracowania nie poprzestajemy na samych dokumentach. Standardem naszej pracy jest również szczegółowe zapoznanie kierownictwa i kluczowych pracowników z przygotowanymi materiałami. Mogą Państwo na nas liczyć również we wszystkich aspektach wdrożenia nowych rozwiązań.

 

OPTYMALIZOWANIE PROCESÓW

 

Współpracując z urzędami samorządowymi, placówkami pomocy społecznej, zespołami ekonomiczno-administracyjnymi, placówkami oświatowymi, w tym z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zdobyliśmy doświadczenie w modelowaniu istniejących oraz tworzeniu nowych rozwiązań m.in. w takich obszarach jak:

·  tworzenie i optymalizowanie systemów ochrony informacji,

·  optymalizacja obiegu i ochrony informacji,

·  promocja działań instytucji,

·  konstruowanie systemów kontroli zarządczej,

·  tworzenie rozwiązań postępowania z dokumentacją archiwalną,

·  optymalizowanie funkcjonowania biurowości (sekretariatu, kancelarii),

   w tym obiegu informacji,

·  optymalizacja procesu rekrutacji do przedszkoli samorządowych.

Współpraca z nami zapewni Państwu komfort funkcjonowania w oparciu o najbardziej aktualne przepisy oraz oszczędzi cenny czas Kierownictwa i pozostałych pracowników Państwa Placówki.

© EDUKOMPETENCJE 2013-2021